Loading

Reklam faaliyetleri; doğru yerde, doğru zamanda, doğru mecrada, doğru hedef kitleye ulaştığında
etkili olur. Reklam faaliyetleri, yalnız üretim ve sonrası için değil, öncesi için de birçok ayrıntıyı içinde
barındırır. Örneğin; reklam vermek isteyen bir firmaya öncelikle 5N1K kuralını uyguluyoruz. "Neyin,
ne zaman, nasıl, nerede ve kim” tarafından yapılacağını önceden kararlaştırıyor ve bir rota
oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz rota neticesinde uygulamaya geçiyor ve hayata geçirdiğimiz reklam
faaliyetlerinin takibini yapıyoruz.