Loading

Tam Hizmet Ajansı olduğumuz Tekyıldız Okulları Eryaman yeni eğitim-öğretim döneminde İlkokul,
Ortaokul ve Anadolu Lisesi düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Katalog, web sitesi, flyer,
broşür gibi kurumsal kimliğin tüm aşamalarında Ajansımızın imzasının bulunduğu Tekyıldız Okulları,
evrensel ve ulusal sorunlara karşı sorumluluk duyabilen, geleceğin lider kadroları içinde yer
alabilecek, çağın getirdiği gelişim ve değişimlere ayak uydurabilen, ana dilinin yanı sıra en az bir
yabancı dili etkin olarak kullanabilen, spora ve sanata ilgili, kültürler arası kavrayışa sahip, araştıran,
üreten, hem sosyal hem akademik yönden nitelikli öğrenciler yetiştirerek onları yüksek öğrenime
hazır hale getiriyor.